Các công nghệ học tập dành cho lớp học

Cập nhật các kỹ năng giảng dạy và học cách khai thác những kỹ thuật mới nhất trong lớp học.

Khóa học về công nghệ học tập dành cho lớp học bao gồm nhiều ý tưởng thực tiễn, vì vậy bài giảng của bạn sẽ có tính tương tác cao và lôi cuốn người học. Từ việc sử dụng các công cụ truyền thông đại chúng đến các chương trình phần mềm phổ biến và Internet, hãy học cách thay đổi cách dạy và truyền cảm hứng cho người học. 

Bạn có thể chọn tốc độ và thời gian học phù hợp với bản thân. Bạn có thể bắt đầu khóa học khi bạn muốn và thực hiện khóa học tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. 

Tham gia khóa học này với các chuyên gia tiếng Anh trên thế giới và bạn sẽ: 

  • Học cách lên kế hoạch cho một bài giảng thú vị bằng cách sử dụng Internet
  • Học được những ý tưởng thực tiễn về cách kết hợp các phương tiện truyền thông đại chúng vào lớp học
  • Biết cách hỗ trợ sinh viên học trực tuyến an toàn
  • Tự tin sử dụng các công nghệ trong giờ giảng. 

Học phí ưu đãi đặc biệt dành cho giáo viên tại Việt Nam

Ưu đãi 75% học phí so với giá niêm yết dành cho những giáo viên đăng ký từ Việt Nam khi sử dụng mã ưu đãi VIET-PE115 khi đăng ký trực tuyến. 

Việc học theo tốc độ phù hợp với bản thân và không gian riêng đóng vai trò quan trọng trong quyết định lựa chọn chương trình học trực tuyến của tôi. Đơn giản nó là một cơ hội tuyệt vời để tôi tiếp tục phát triển chuyên môn của mình một cách thoải mái ngay tại nhà. Một điều tôi không nghĩ đến nhưng theo kinh nghiệm tôi có thể nói là một trong những yếu tố quan trọng nhất đó là sự hợp tác của các học viên cùng khóa học trực tuyến. Việc đồng hành trong công việc và học tập với nhau làm cho toàn bộ quá trình học sinh động và thú vị hơn, và cũng làm cho tôi cảm thấy mình là một phần của cộng đồng này. Tôi thật sự không biết mình đã là một phần của cộng đồng này từ bao giờ.”