Going Global là hội nghị của Hội đồng Anh dành cho lãnh đạo giáo dục trên thế giới bàn về tương lai của giáo dục sau phổ thông và đại học.

Thứ Hai 29 đến Thứ Ba 30 tháng Sáu, London, Vương quốc Anh.  

Giới thiệu

Hội nghị mang lại một nền tảng đặc biệt cho việc chia sẻ tri thức qua việc:

  • Kết nối các chương trình nghị sự địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu;
  • Tạo một mạng lưới toàn cầu các nhà lập pháp và thực thi trong lĩnh vực giáo dục quốc tế
  • Hỗ trợ cho quá trình phát triển chính sách qua những bằng chứng cụ thể từ nghiên cứu và các cuộc đàm thoại chính sách tầm khu vực;
  •  Hỗ trợ những tư tưởng lãnh đạo đổi mới trên toàn cầu.

Chủ đề

Người học toàn cầu, đổi mới sáng tạo toàn cầu

Going Global 2020 tập trung vào người học trong tương lại, con đường để họ trở thành những nhà đổi mới sáng tạo toàn cầu, và việc này định hình các trường học trên toàn cầu như thế nào. Hãy xem thêm tại https://www.britishcouncil.org/going-global/themes

Thành phần tham dự

Nếu quý vị là Hiệu trưởng trường đại học hoặc cao đẳng, nhà Cố vấn, Bộ trưởng hay đại diện chính phủ, nhà báo hoặc nhà lập pháp và chiến lược, hoặc là một tổ chức chuyên môn và thương mại làm trong lĩnh vực giáo dục quốc tế, chúng tôi rất mong được đón chào quý vị tại Going Global 2020. 

Các thời điểm quan trọng

Cổng đăng ký đề xuất cho bài báo cáo và phiên họp hiện đang mở cho đến Thứ Ba, 22/10/2019.

Cổng đăng ký tham dự hội nghị sẽ được mở vào đầu năm 2020. 

Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 29 và 30 tháng Sáu năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế QEII, London, Vương quốc Anh.

Thông tin liên quan