Newton Fund logo

Quỹ Newton là chương trình hợp tác phát triển chính thức của Vương quốc Anh trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới.  Trong năm (5) năm từ năm 2014, Quỹ Newton cung cấp 75 triệu bảng Anh mỗi năm nhằm thúc đẩy hợp tác khoa học và đổi mới vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Chương trình bao gồm ba cấu phần: Nâng cao năng lực, Nghiên cứu và Chuyển giao.

Chương trình Newton Việt Nam được thực hiện trong năm (5) năm với giá trị tài trợ lên tới 10 triệu bảng Anh đã được khởi động trong năm 2014.

Hội đồng Anh cùng với các tổ chức lớn khác tại Vương quốc Anh đang triển khai các chương trình thuộc Quỹ Newton trên phạm vi toàn cầu. Các tổ chức này bao gồm International Unit, Innovate UK, The Academy of Medical Sciences, Royal Academy of Engineering, Research Councils UK, UK Medical Research Council, The British Academy, The Royal Society, The Met Office and The Academy of Medical Sciences.

Tại Việt Nam, Hội đồng Anh hiện đang hợp tác với các tổ chức và cơ quan tài trợ của chính phủ Việt Nam để thực hiện cấu phần Nâng cao năng lực nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển chuyên môn cho cá nhân và tổ chức nghiên cứu trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Việt Nam như:

  • Y tế và khoa học sự sống
  • Tính phục hồi môi trường và an ninh năng lượng
  • Thành phố tương lai
  • Nông nghiệp
  • Công nghệ số, đổi mới và sáng tạo

Trong khuôn khổ của Chương trình Newton Việt Nam, Hội đồng Anh Việt Nam cung cấp các chương trình sau đây:

Học bổng Tiến sỹ: Học bổng dành cho các nhà khoa học và giảng viên theo học tiến sỹ tại Vương quốc Anh với mục tiêu hỗ trợ phát triển năng lực cho cá nhân và xây dựng mối liên kết bền vững, lâu dài giữa các trường đại học và viện nghiên cứu của Vương quốc Anh và Việt Nam. 

Researcher Links – Kết nối các Nhà khoa học: Hỗ trợ tài chính tổ chức hội thảo dựa trên các đề xuất hợp tác do các nhà khoa học cấp cao từ Vương quốc Anh và Việt Nam thực hiện, cung cấp gói hỗ trợ trao đổi nghiên cứu ngắn hạn cho các nhà khoa học Vương quốc Anh tới Việt Nam và từ Việt Nam tới Vương quốc Anh, thiết lập kết nối ban đầu và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nhà khoa học trẻ.

Institutional Links – Kết nối các tổ chức nghiên cứu: Tài trợ cho các chương trình hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp vì mục đích chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và tạo cơ hội cho những hợp tác nghiên cứu bền vững.

Phát triển chuyên môn và Kết nối cộng đồng: Đào tạo kỹ năng cho các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực như: quản lý truyền thông và nghiên cứu, hỗ trợ quản trị nghiên cứu hiệu quả và thu hút sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng.

Giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM): Hỗ trợ giáo dục STEM thông qua các cơ chế đa dạng như: phát triển nguồn học liệu giảng dạy hay thí điểm các ý tưởng mới.

Cơ hội

Tất cả các thông báo về nộp hồ sơ cho các chương trình đều được đăng tải trên trang web Newton toàn cầu hoặc tại trang web này. 

Thông tin nộp hồ sơ cho Chương trình Kết nối các Nhà khoa học và Kết nối các tổ chức nghiên cứu thường được công bố vào tháng Tư hoặc tháng Bảy hàng năm. Hiện tại đang có ba thông báo nộp hồ sơ, vui lòng tham khảo đường link dưới đây.

Các thông báo nộp hồ sơ cho các chương trình do Hội đồng Anh quản lý luôn được cập nhật trong Bản tin Euraxess UK. Đăng ký nhận Bản tin tại đây

Để nhận thêm thông tin về các thông báo nộp hồ sơ cho Quỹ Newton, bao gồm các đơn vị quản lý Quỹ khác, vui lòng đăng ký nhận bản tin của tổ chức Giáo dục International Unit tại đây.

Liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thu Giang
Quản lý Chương trình Giáo dục Đại học (Khoa học và Đổi mới Sáng tạo)
Hội đồng Anh
20 Thụy Khuê | Hà Nội | 10000 | Việt Nam
ĐT     +84 (0)4 3728 1920 máy lẻ 1926
ĐTTT +84 (0)4 3728 1926
F        +84 (0)4 3843 4962
E        giang.nguyen@britishcouncil.org.vn